Tik Tok 抖音廣告類型和落廣告投放技巧

Tik Tok 抖音廣告類型和落廣告投放技巧

Tik Tok抖音落廣告收費和投放技巧   tiktok 在過去的一年中發生巨大的變化, 每月活躍用戶接近 10亿, 高速的用戶增長, 使得 tiktok 迅速成為電商賣家嘅新寵, 15秒嘅短視頻廣告打爛咗圖廣告嘅傳統, 結合內置的濾鏡效果同音樂, 多維度向用戶傳遞最有價值的信息, 病毒式營銷能力真正震撼了整個營銷界。 ★用戶定位·你個目標人群係乜嘢?如果時尚潮流嘅後生仔係你嘅主要受眾, 咁 tiktok 廣告就好啱你。 tiktok 嘅用戶超過66% 都係30岁先嘅人群, (而其中41% 係介乎於16-24岁之間),...